Oroväckande trend: allt fler unga hamnar hos Kronofogden


En oroande trend visar sig i en artikel hos Breakit: antalet unga personer med betalningsanmärkningar har ökat med hela 22 procent de senaste tre åren. Detta står i stark kontrast till tidigare generationer där betalningsanmärkningar har minskat.

Betalningsanmärkningar för unga främst kommer från obetalda konsumtionslån utan säkerhet. Köpen sker t.ex via e-handel och butikshandel på avbetalning, samt obetalda räkningar för mobil och bredband.

Att dra på sig betalningsanmärkningar redan i tidig ålder kan skapa en svårskött skuldfälla som kan bli förödande för privatekonomin.

De med betalningsanmärkningar är huvudsakligen personer med lägre inkomster. Denna trend indikerar att det inte kommer att ske någon förbättring för dessa individer, med tanke på den ökande inflationen och det generellt högre ränteläget vilket leder till minskade reallöner.

Även äldre unga vuxna, i åldern 25 till 34 år, har drabbats av ökande betalningsanmärkningar. Här ligger ökningen på 9 procent de senaste tre åren.

Samma utveckling gäller för 35-45-åringarna, där ökningen ligger på 8 procent. För samtliga ålderskategorier är det männen som ökar mest, enligt Creditsafe.

Detta är en oroväckande trend som kräver uppmärksamhet och åtgärder för att stötta unga i att hantera sin ekonomi på ett hållbart sätt.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *